Konsert på Bekkjin seter, ved Tunhovdfjorden i Numedal