Nominert til Spellemann 2018, Samtid

Kjell Tore Innervik_Nominert til Spellemann 2018_Samtid

Hurra og takk!

Veldig hyggelig å bli nominert for innspillingen av Psappha og The King of Denmark på Utopias!

Takk til Morten Lindberg og 2L for strålende samarbeid med å få de kunstneriske ideene inn i dette formatet og for å få utforske de mulighetene som det representerer! 

Jeg vil også takke mine gode kolleger Ivar Frounberg, Ståle Stenslie og Maziar Raein, som har jobbet tett med meg i prosessen med å utforske musikken. De lange diskusjonene, eksperimentene, drøftingene om de små og store tingene. Og de mange rundene med stadig endringer...

Vi brukte 3 år på å jobbe inn og omkring i disse stykkene. Rundt 1000 arbeidstimer har jeg brukt på hvert stykke i løpet av perioden. Det er den tiden det tar å gjøre musikk fra partitur, til mitt eget. 

Platen er en del av FoU-arbeidet på Norges musikkhøgskole gjennom Nordheim senteret, som nå ledes av Darla Crispin. Takk også til Birgitte Pollen for fantastisk forståelse og hjelp. Prosjektet er støttet av NMH og Prosjektprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid.

For de som vil høre/se flere versjoner av verkene er det bare å gå inn på Reseach Catalogue 

Lindberg lyd: Utopias

: