week 47

Workshop in London with Håkon Høgemo and london hardingfele lag.

 

Slagverksløftets camp 1 for studenter på NMH.

Thursday. Pad session including Salutt til Erik Sundvor og Max Rayne. Lead by Kjell Tore

Workshop med Sverre Indris Joner, Initiated by Kjell Tore

Friday

Saturday at Riksscenen

Sunday